// Duyurular
Güney Amerika Overlandi Programı

2020 İSTANBUL IGU KONFERANSI

Türk Coğrafya Kurumu bir yandan yurt içinde çalışmalarını geliştirmeye çalışırken diğer yandan uzun zamandan beri özlemi çekilen uluslar arası iletişimi de gerçekleştirmek üzere bir çalışma başlatmıştır. Bu kapsamda temin edilen sponsor vasıtasıyla IGU'ya olan birikmiş aidatlarımız ödenirken, diğer yandan 2020 yılında yapılacak uluslararası IGU kongresinin de Türkiye'ye kazandırılması için şimdiden çalışmalar başlamıştır. Bu çerçevede 2012 (Almanya) ve 2016 (Çin) kongreleri ile bölgesel kongrelere katılım konusunda sponsorluk sağlanırken, ülkemizde de bir bölgesel kongrenin yapılabilmesi için altyapı çalışmalarına başlanılmıştır.
Diğer bir çok sivil toplum kuruluşu gibi ekonomik anlamda zor bir dönem geçirmekte olan kurumumuzda yaşanan bu olumlu gelişmenin, gelecek çalışmalara ayrı bir güç katacağı ümit edilmektedir. Bu açıdan tüm meslektaşlarımızı ve üyelerimizi bu dönemde de kurumumuzu desteklemeye, özellikle 2020 kongresi çalışmalarında şimdiden yer almaya çağırıyoruz.

Türk Coğrafya Kurumu Yönetim Kurulu